Εργαστήρια Ομάδων

Εργαστήριο Δημόσιας Πληροφόρησης

  • – Ομάδα Θεσσαλονίκης Κυριακή 11/07 στις 18:00 (τηλέφωνο 6909064146)
  • – Ομάδα Ακρόπολης κάθε Τρίτη 20:30 – 21:30 (τηλέφωνο 6945629242)
  •    Skype: https://join.skype.com/a2RwwDM5VDfE