Εργαστήρια Ομάδων

Εργαστήριο Απογραφής Ομάδων

  • – Ελληνική Διαδικτυακή Ομάδα 24 Ώρες κάθε Κυριακή 22:00
  •    (e-mail: a.a24hours@gmail.com)

Εργαστήριο Δημόσιας Πληροφόρησης

  • – Ομάδα Θεσσαλονίκης Κυριακή 11/07 στις 18:00 (τηλέφωνο 6909064146)
  • – Ομάδα Ακρόπολης κάθε Τρίτη 20:30 – 21:30 (τηλέφωνο 6945629242)
  •    Skype: https://join.skype.com/a2RwwDM5VDfE

Εργαστήριο Υπηρεσιών

Ομάδα Ακρόπολης κάθε Παρασκευή 20:30 – WSM (Παγκόσμιο Συνέδριο Υπηρεσιών)

Skype: httpιs://join.skype.com/ndTBN3ZUli1G