Εργαστήριο Αντιλήψεων

Ομάδα Κατερίνης κάθε Σάββατο 20:00 (τηλέφωνο 6945634795, 6937079773)

e-mail: alcoholicsanonymous.katerini@gmail.com

Εργαστήριο Βημάτων

Κάθε Τετάρτη στις 21:00

Skype: https://join.skype.com/cJj4HrSvXwuH

email: eaagreece@gmail.com

Τηλ: 6970924162

nickname: Ionian AA

Εργαστήριο Παραδόσεων

Κάθε Δευτέρα στις 21:00

Skype: https://join.skype.com/cJj4HrSvXwuH

email: eaagreece@gmail.com

Τηλ: 6970924162

nickname: Ionian AA

Εργαστήριο Υποστηρικτής – Υποστηριζόμενος
Εργαστήριο Απογραφής Ομάδων
Εργαστήριο Δημόσιας Πληροφόρησης

Επόμενο Εργαστήρι Δημόσιας Πληροφόρησης 14/11/21 στις 18:00

Δωδεκανήσου και Βαλαωρίτου 1, 3ος όροφος
Τηλ. 2310 626 126

Εργαστήριο Συντονιστών
Εργαστήριο Υπηρεσιών