Εργαστήριο Αντιλήψεων

Ομάδα Κατερίνης κάθε Σάββατο 20:00 (τηλέφωνο 69716611930)

e-mail: alcoholicsanonymous.katerini@gmail.com

Εργαστήριο Βημάτων
Εργαστήριο Παραδόσεων
Εργαστήριο Υποστηρικτής – Υποστηριζόμενος
Εργαστήριο Απογραφής Ομάδων
Εργαστήριο Δημόσιας Πληροφόρησης
Εργαστήριο Συντονιστών
Εργαστήριο Υπηρεσιών